Köpvillkor

Allmänt

För privatpersoner gäller Distansavtalslagen (se nedan gällande ångerrätt) samt Konsumentköplagen,  vilket innebär att lagen gäller trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL) – så när du som privatperson har registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av dessa samt att få dem raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt enligt gällande svensk eller EU-rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen, GDPR. I enlighet med den nya lagen värnar vi om din integritet. Devoted selection AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. För att kunna hantera de beställningar vi får hanterar vi personuppgifter såsom namn, adress, mailadress och telefonnummer. När  en beställning görs godtas därmed att vi hanterar dessa personuppgifter. När beställningen är färdigbehandlad tar vi bort dessa uppgifter från våra system – förutom de uppgifter som vi behöver lagra pga annan svensk lagstiftning. Se mer under rubriken ”Fri frakt/villkor”. Vid frågor kontakta info@devotedselection.se.

Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för beställning. Det kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kräver vi skadestånd.

Betalning och Leverans

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan visas vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt momssats. Leverans sker snarast möjligt och inom 30 dagar såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre.

Utöver priset kan fraktkostnader tillkomma. Dessa finns då angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet framgår detta klart under beställningsprocessen.

Om det behövs förbehåller vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för denna. Vill du beställa annan, likvärd vara, betraktas det som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför då en ytterligare fraktkostnad för dig.

Vid beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat anges.

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angivet på din avi. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss. I så fall debiterar vi dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av en beställning

Fram till dess att vi hanterar din beställning kan du göra ändringar i din beställning av lagerförda varor. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt” nedan.

Avbeställningar

En avbeställning är endast giltig då du mottagit bekräftelse från oss. Avbeställning av din order kan göras utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är de som beställt till ett företag skyldiga att ta emot leveransen, medan privatpersoner har ångerrätt (se under ”Ångerrätt” nedan). Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för åsamkade kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Ångerrätt

Privatpersoner har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 dagar. Du har egentligen ej ångerrätt om priset som du sammanlagt betalar understiger 400 kr  – men eftersom vi vill ha nöjda kunder ger vi dig rätt att ångra samtliga köp inom 14 dagar. Du har dock inte ångerrätt om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar. Enligt lag är det du som ska betala för returfraktkostnaderna, och du kan även enligt lag få betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerfristen börjar löpa den dag du emottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit den sista varan eller den sista delen av varan. Om du ångrar ditt köp måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du följa instruktionerna under rubriken ”Reklamationer och återköp vid skador etc” nedan. Du kommer då att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande, varefter vi meddelar om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att få ett svar med e-post från oss, och om vi godkänner ångerrätten även få information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att betalas tillbaka till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi emottog meddelandet om ångerrätt.

Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt.

Reklamationer och återköp vid skador etc

Om du som privatperson emottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som längst 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Om du som är företagare emottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du emottagit varan.

Både privatpersoner och företag ska återsända den skadade respektive felaktigt skickade varan i likadan förpackning och med samma transportföretag som när den emottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte skulle kunna skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Ett retur- eller reklamationsnummer ska alltid bifogas. Observera att vi ej accepterar returer som skickas utan godkänt retur- eller reklamationsnummer.

Instruktioner vid ångerrätt samt reklamationer/returer:

  • Skicka ett mail till info@devotedselection.se med uppgifter kring din ångerrätt/retur/reklamation, samt dina egna kontaktuppgifter.
  • Vi kommer att kontakta dig per e-post så fort din begäran har mottagits och kontrollerats.
  • Vid retur MÅSTE alla produkter returneras i originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör.
  • Tänk på att alltid skicka produkten i ytteremballage så att originalförpackningen ej skadas.
  • Förpacka godset väl och bifoga en kopia av returbekräftelsen och skicka den till oss.

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot ev tryckfel, informationsfel samt specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Policy och kakor

Policy

De personuppgifter du som kund lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Vårt enda syfte med att samla in och spara informationen är att kunna ge dig som kund en optimal service.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003, så skall besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjlighet att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bl a för att förbättra webbplatsen för kunden.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information om exempelvis vad du har lagt i din varukorg. Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte heller permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare för avaktivering av session cookies, och oftast går det också att ta bort eventuella session cookies som har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande. Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

Force Majeure

Båda parter är befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: strejk, lockout, eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvister

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja vid händelse av tvist. Vår policy är att följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.